Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Skriefwedstried

SCHRIEFWEDSTRIED  - 45 JOARIG BESTOAN VAN ’N KREENK

Umdat ’n Kreenk  21 november 2020  45 joar besteet weelt wiej de finale van dee schriefwedstried hoolden op den zölfden zoaterdagnommedag.
’t Hele vuurjoar en zommer he’j tied um te schrieven tot ’n eersten september.
Iej majt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee verschiedene thema’s.

Wiej hebt veer meugelijkheden:

1) Dreumen bunt bedrog, of ??
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) Oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) Oen eagen vrieje keuze


Wiej hebt wal ’n paar regels woar iej oe an hoolden möt.

A) Twee verhalen is nich verplicht, één verhaal en/ of gedicht is ok good
B) ’t Verhaal mag 500 weure wean of korter en ’t gedicht 14 regels of korter
C) Alle verhalen/ gedichten möt digitaal inleaverd wörden
D) Bedeank zölf nen mooien titel, dus nich ’n titel van ’t thema
E) Biej elk verhaal en gedicht möt ne Hollaandse vertaling in wörden leaverd
F) Zet oen naam en oen volledige adres der oonder
G) ‘n Lesten doatum da’j oene biejdroage in könt sturen: 1 september 2020!

De verhalen/ gedichten möt in wörden steurd noar: avanderveer@kreenk.nl
Iej zölt ’t beleaven, a’j weet woar of ’t oaver möt goan, koomp ’t vanzölf .

As alle stukke binnen bunt geet ne jury an ’n slag um de mooiste verhalen en gedichten oet te zeuken dee op 21 november duur de schrievers zölf wördt
vuurleazen. Doar bunt dan de oeteandelijke prieswinnaars ok biej.

Vanzölfsprekkend maakt wiej wier ’n mooi book van de mooiste verhalen en gedichten. Alle schrievers kriegt den nommedag ’t book ok met noar hoes.

Redactie Bodbreef

GKV: 'n Gloepens Kort Verhaal
Skriefwedstried 2019 van 'n Kreenk en Bodbreef

'n Bekeanden skriever A.L. Snijders hef een niej soort verhaal oeteveunden: het zkv, het zeer kort verhaal. Biej oetgewerieje AfDH van Paul Abels oet Eanske zeent al verschillende zkv-bundels oet-egewen van A.L. Snijders.

Feajlek is het zkv een heel mooi genre det precies past biej dizze tied. Alns mut snel goan en flitsend. Wee les der nog een heel book achtermekoar oet? Mer een Zeer Kort Verhaal kan der netuurlijk aaltied biej duur. Gin woonder det het zkv in korten tied heel populair is ewörden. Doar wille viej as Kreenk, Bodbreef en Twents-leefhebbers van metprofiteren.

Doaarumme dizze wedstried. Schrief een gkv: een gloepens kort verhaal. Zoonder titel en oewen naam nit mear as 220 wöarde. Wiej zeent heel streng, a'j der oaverhen komt, zet iej oezelf boeten de wedstried.

Wat mu'j doon?
- Schrief één of twee Gloepens Korte Verhalen van maximaal 220 wöarde.
- Zet het antal wöarde der oonder.
- Zet oew naam en oew dialect der oonder.
- Vertaalt oew GKV in het Hollaands en legt hele mooie dialectwöarde oet, met ne voetnoot oonder oew verhaal.
- Steurt oew verhaal + de vertaling noar Gerrit Dannenberg, oonder vermeelding van GKV 2019.

Ofhaankelijk van de kwaliteit van de verhalen goa'w det beundelen. In elk geval belegge viej nen gezelligen oawend in Twente, en loa'w de beste verhalen vuurleazen. Dat wordt nen helen mooien oawend.

Priezen? Eeuwige roem netuurlijk! 


En al dizze schriefsels van 2019 bint bundelt in 'n mooi book, dat de naam 'de rekkenliniaal' hef kregen. Ie kunt dat book kopen in verschillnde bookhaandels, mear ok bestellen via oonze secretaris, Alie van der Veer. Het book kost € 10,--. Ok 'n leuk kadootje om vot te geven.