Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Helpen onthoolden

Annulering feestoamnd met ’t Brook Duo op 27 november 

’n Kreenk vuur de Twentse Sproak möt helaas euren feestoamnd op 27 november ivm ‘t 45-joarig jubileum van ’n Kreenk annuleren.  
Het mag noe eenmoal nich, dus ok nich biej ‘t Hoogspel, de restaurants möt al um 20.00 uur dicht.
Wiej prebeert nieje ofspraken te maken en dee komt in ’n Bodbreef.

Oetneudeging Finale Schriefwedstried en priesoetreiking 

Op 21 november 2020 hef ’n Kreenk 45 joar bestoan. Duur ‘n Corona hebt wiej de finale met de priesoetreiking oet mötten stellen en doot dat noe op zoaterdag 20 november 2021. Schrievers dreagt mooie verhalen en gedichten veur oet ’t jubileumbook ‘En noe verdan’.
‘t Begeent um 14.00 uur met koffie of thee in ’t Kulturhus biej de Johanneskeark in Twekkel, Twekkelerweg 110. Um 14.30 begeent de vuurdrachten in de keark. Tuskenduur is de jury an ‘t woord um ‘t an mekaa te proaten en tekst en oetleg te geven. Um ± 17.30 uur maakt wiej de prieswinnaars bekeand en wördt de prieze oetreikt.
Opgeven per mail biej
alievanderveer.43@gmail.com  of 06-13010615
 
D’r bunt nog ’n paar plaatsen en iej möt oene QR-code ok metnemmen.


Kreenkoamnd op 21 oktober 2021 biej 't Hoogspel

Op 21 oktober he’w nen mooien kuieroamnd met boer Jan Bronninkreef oet Diekerhook en ziene vrouw Ineke. Hee hef eertieds metdoan an expeditie Robinson en is as winnaar oet de bus kömmen. Hee vertealt in mooi Twents hoo hee zich nuttig maken en ’t grote avontuur oaverleafd hef.
Ziene vrouw Ineke mos zich zeen te redden op ’t melkveebedrief. Doarbiej mog zee an nums vertellen woar Jan was en noe geet zee oons vertellen hoo dat almoal is goan.

Vanof 19.30 uur steet de koffie kloar en um 20.00 uur begeent ’n kuieroamnd. Oonze leden könt der vuur niks in, aandere belangstellenden betaalt € 5,- entree.
Nich vergetten oene QR-code met te nemmen of in ’n tillefoon te zetten, biej ’t Hoogspel möt ze dat noakieken.

EEN DAG IN DE STREEKTAAL MET STREEKGESCHIEDENIS

Ok zin um der efkes tuskenoet te goan en nich te wied vot? Goa dan nen dag op ’n trad met Thea Kroese en Ter Beek-reizen. Iej begeent um 10.00 uur in Tubbig met koffie en kreentenwegge. Dan köj ok boaven biej ’t oale Roadhoes de expositie oaver ’n boerenopstaand oet 1971 bekieken.  A’j dan almoal in de bus zit kom iej langs oale groond woar de ruilverkaveling todertied nich duur is goan. Oonderweg kriej nog meer te zeen en te heuren as Thea an ’t kuieren is met boer Mensink oaver de gebuurtenissen van toen. Iej komt langs mooie stea duur Twente en doar vertealt Thea ok oaver.
’n Lunch biej  earve Bossem in Lattrop is good en boer Dennis löt oe ’t earf zeen woar hee greuts op is. Dan geet ’t wier verdan, langs ’t laandkruus op ’n Oageleres, woar joarlijks de broodoetdeling wördt doan. ’t Börrelke der tuskenduur biej ’n aander laandkruus smaakt ok good. An ‘t letste goa’w langs aandere stea in Twente zoas ’t Vjenne en de Weitermanslanden, woara’j oetgestrekte percelen laand antreft. Oeteandelijk kom iej wier in Tubbig trechte en doo’j vuur ’t etten met an nen Twentsen kwis, den duur Bert Eeftink wördt presenteerd. Gerechten oet ’t kokbook van Thea hebt ze biej ’t Oale Roadhoes trechte maakt en smaakt prima. Doarnoa is ’t tied um op te stappen en goa’w met ’n terugblik op hoes an. Zunnen mooien dag kost oe € 79,- en der bunt nog pleatskes vriej op 27 okt., 4 en 18 november. Anmealden biej Ter Beek reizen 0546 – 621379, info@terbeekreizen.nl 9 oktober 2021– Jaarboek Twente2022
           ’n speciaal anbod vuur leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Vuur de 61e moal wördt ’t Joarbook Twente oetbrach. Oonderwearpen oaver Gezoondhead, oonderwies en toerisme in Twente oet ’t verleden en ’t heden komt an bod nöast beleavenissen roond ’n Corona hier in dizze strek.
’n Kreenk krig de kaans dee beuke met korting an te schaffen en doar wilt wiej oonze leden geern van met loaten profiteren, ’t book geet de leden € 19,00 kosten.
Bun iej lid van ’n Kreenk en wil iej zun book bestellen, stuur dan vuur 23 oktober ne mail met oen naam, joarbook Twente en adresgegevens noar Alie van der Veer (avanderveer@kreenk.nl) en maak tegliek ’t geald oaver noar oonzen penningmeester: IBAN: NL20 RABO 0148 5847 80 o.v.v. ‘Jaarboek Twente 2022’ en oen naam en adres. De leden kriegt zo rap meugelijk bod woar en wanneer de beuke ofhaald könt wörden.
Zeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Op 21 november 2020 bestun 'n Kreenk 45 joar en zol d'r 'n jubileumbook vol verhalen en gedichten presenteerd wörden. Echter, duur de Coronaregels is t'r niks van al die feestelijkheden duurgoan. 
Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk hat um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken . 

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels hebt wiej alns mötten oetstellen, zowel de presentaasie in de Johanneskeark as ok oonzen feestoamnd, den zol wödden hooln op 28 november biej ’t Hoogspel.


Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

                                                                                                                                                                     

Kreenkoamnd en Schriefwedstried

’t Zal alman dudelijk wean dat ’n Ledenvergadering en Kreenkoamnd deensdag 31 meert nich duur könt goan i.v.m. ’t Coronavirus. Wiej möt mekaar noe nich te noa kommen, mar hopt da’w mekaa oaver ’n nich al te lange tied wier de haand könt doon. Blief gezoond en zovöl meugelijk in thoes. At der nen niejen doatum bekeand is, dö’t ‘t bestuur van ’n Kreenk de leden zo rap meugelijk bod hieroaver.
Schriefwedstried van ’n Kreenk: Alman mag metdoon, ok nich leden van ’n Kreenk wördt neugd met te doon an dizze schriefwedstried i.v.m. ‘t 45-joarig bestoan van ’n Kreenk.
Iej magt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee van de veer meugelijkheden:
1) dreumen bunt bedrog, of ……?
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) oen eagen vrieje keuze.
Kiek eaven op oonze webstea vuur meer hieroaver en regels woar iej oe an hoolden möt en stuur ’t vuur 1 september noar ’t secretariaat van ’n Kreenk: avanderveer@kreenk.nl .

Op stap met Thea Kroese 

Ter Beekreizen oet Tubbig hef Thea Kroese vroagd as reisleider vuur de dagtripjes oaver de film ‘de Beentjes van St.Hildegard’. Ze kiekt tehope noar den film en goat op ’n trad langs diverse locaties. Thea gif doar oonderweg in oonze Streektaal oetleg oaver. 
Dat is zun groot succes wörden dat ter Beek noe ne v,,,,,eerdaagse reis geet doon o.a. noar de bedevaartskeark en abdij Sint Hildegard in Rüdeshei,m. Met ne bootreis op de Rijn langs de Loreley, bezeuk an Königswinter en Koblenz. Ne wienpreuveriej en netuurlijk ok lekker, Beek reizen kieken. A’j der nog ’n paar dage tuskenoet wilt he’j noe ne meugelijkheid,,,,,,,