Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Helpen onthoolden

 Zeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak


Op 21 november is ’t zo wied, ’n Kreenk besteet dan 45 joar en ’t jubileumbook vol verhalen en gedichten vuur oonze schriefwedstried, zol dan presenteerd wörden. Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken .

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels majt wiej niks en möt wiej dee presentoasie in de Johanneskeark oetstellen.
Ok oonzen feestoamnd op 28 november biej ’t Hoogspel kan nich duurgoan, wiej möt noe alvedan ofstaand hoolden van mekaa en hoppen da’w ’t virus in bedwang könt kriegen.

Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

                                                                                                                                                                     

Kreenkoamnd en Schriefwedstried

’t Zal alman dudelijk wean dat ’n Ledenvergadering en Kreenkoamnd deensdag 31 meert nich duur könt goan i.v.m. ’t Coronavirus. Wiej möt mekaar noe nich te noa kommen, mar hopt da’w mekaa oaver ’n nich al te lange tied wier de haand könt doon. Blief gezoond en zovöl meugelijk in thoes. At der nen niejen doatum bekeand is, dö’t ‘t bestuur van ’n Kreenk de leden zo rap meugelijk bod hieroaver.
Schriefwedstried van ’n Kreenk: Alman mag metdoon, ok nich leden van ’n Kreenk wördt neugd met te doon an dizze schriefwedstried i.v.m. ‘t 45-joarig bestoan van ’n Kreenk.
Iej magt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee van de veer meugelijkheden:
1) dreumen bunt bedrog, of ……?
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) oen eagen vrieje keuze.
Kiek eaven op oonze webstea vuur meer hieroaver en regels woar iej oe an hoolden möt en stuur ’t vuur 1 september noar ’t secretariaat van ’n Kreenk: avanderveer@kreenk.nl .

oktober 2020– Jaarboek Twente 2021
           ’n speciaal anbod vuur leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Vuur de 60e moal wördt ’t Joarbook Twente oetbrach. Oonderwearpen oaver Muziek en Sport oet ’t verleden en ’t heden komt an bod. ’n Kreenk kreeg de kaans um dee beuke met korting an te schaffen en doar wilt wiej oonze leden geern van met loaten profiteren, ’t book geet de leden € 17,50 kosten.
Bun iej lid van ’n Kreenk en wil iej zun book bestellen, stuur dan vuur 23 oktober ne mail met oen naam, joarbook Twente en adresgegevens noar Alie van der Veer (avanderveer@kreenk.nl) en maak tegliek ’t geald oaver noar oonzen penningmeester: IBAN: NL20 RABO 0148 5847 80 o.v.v. ‘Jaarboek Twente 2021’ en oen naam en adres. De bestelde beuke wördt tegliek verspreid met ’t nieje jubileumbook van ’n Kreenk. De leden kriegt zo rap meugelijk bod woar en wanneer de beuke ofhaald könt wörden.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wiej doot wier met an de Rabo ClubSupport. 
Tusken 5 oktober en 25 oktober könt alle leden van de Rabobaank Centraal Twente stemmen op 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak. Net as de ofgelopen twee joar hef oons dat mooie dinge brach. 

Wiej vroag moar één ding, dat is um 't oonder de andacht te brengen van de leu dee in 't warkgebied van de Rabobank Centraal Twente wont en lid van dee baanke bunt. Leu dee in Ambt Dealden,  Beckum, Beantel, Boorn, Boornerbrook, Dealden, Deurningen, Deepn, Eule, Goor, Hengel, Hengevealde, Hertme, Soasel, Wiene, Zeldam en Zeandern wont, könt stemmen. 
Stoat oons half en stemt op oons. Nich vergetten! 


Op stap met Thea Kroese 

Ter Beekreizen oet Tubbig hef Thea Kroese vroagd as reisleider vuur de dagtripjes oaver de film ‘de Beentjes van St.Hildegard’. Ze kiekt tehope noar den film en goat op ’n trad langs diverse locaties. Thea gif doar oonderweg in oonze Streektaal oetleg oaver. 
Dat is zun groot succes wörden dat ter Beek noe ne v,,,,,eerdaagse reis geet doon o.a. noar de bedevaartskeark en abdij Sint Hildegard in Rüdeshei,m. Met ne bootreis op de Rijn langs de Loreley, bezeuk an Königswinter en Koblenz. Ne wienpreuveriej en netuurlijk ok lekker, Beek reizen kieken. A’j der nog ’n paar dage tuskenoet wilt he’j noe ne meugelijkheid,,,,,,,

Schriefwedstried van ’n Kreenk:  
Alman mag metdoon, ok nich leden van ’n Kreenk wördt neugd met te doon. De mooiste verhalen en gedichten komt in ’n book te stoan dat wördt oetbrach i.v.m. ‘t 45-joarig bestoan van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak.
Iej majt twee verhalen of gedichten schrieven oaver twee van de veer meugelijkheden:
1) dreumen bunt bedrog, of ……?
2) ’n stukske oaver oen hoesdeer
3) oen mooisten Kreenkoamnd of middag
4) oen eagen vrieje keuze.
Kiek eaven op oonze webstea www.kreenk.nl a’j meer wilt weten oaver de regels woar iej oe an hoolden möt en stuur ’t vuur 1 september noar ’t secretariaat van ’n Kreenk: avanderveer@kreenk.nl

                            

 ,