Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Agenda

VERRASSINGSOAMND 30 mei 2024

Dit is nen Kreenkoamnd ‘met taal op ’n trad’. Dat doo’w dizze keer in et Kulturhus in Boornerbrook (Doarpshoes) an de Pastoor Ossestroat 21 en et begeent um half acht (19.30 uur). Et programma is nog ne grote verrassing, mar ’n Kreenk steet den oamnd centraal en völ kuieren doo’w dan ok, dat heurt der noe eenmoal biej.
Der kump ok ’n merakels oarig meanske, dee ’n luk met wil kuieren. Doarbiej zal et oe den oamnd nich oontbrekken an etten en dreenken en kö’j oe ’n antal lekkere preuveriejen good loaten smaken. Jammer genog kö’w et nich vuur niks doon en vroagt wiej van alman ne biejdreage van €5,- en nich-leden betaalt € 5,- meer.
Bu’j ok niejplichtig wörden en wi’j oe ok geern loaten verrassen? Prakkezeer dan nich langer en doot oons bod! Geern opgeven vuur ’n vriejdag 24 mei biej:
Rieke Dohmen, riekedohmen@gmail.com, tel. 06-16542453 of biej:
Alie van der Veer, alievanderveer.43@gmail.com, tel. 06-13010615.Goonsdag, 3 april:  JOARVEGADERING KTS - 2024

Wiej neugt de leden van ‘n Kreenk geern oet veur de joarvegadering, den dit joar wördt hoalen op goonsdag 3 april a.s. biej Restaurant De Zeumnsteern, Hoksebargerstroate 123 in Eule biej Hengel

De vegadering begeent um 19.00 uur en wiej hopt um 19.50 uur kloar te wean.

De stukke van ’n gealdhoolder, de notulen en ’t joarverslag van vergangen joar kö’j vuurof inzeen vanof 18.45 uur. Ok ’n agenda lig kloar op de toafels. Nöast et goodkuren van de notulen en et besprekken van et joarverslag en et financieel verslag hopt wiej alle letste niejs oaver et Twents met oeleu te delen. Ok wilt wiej geern de jubileumkemissie an oeleu vuurstellen en gelegenhead geven plannen oaver et vieftig joarig bestoan oet de deuke te doon. Et programma noa de pauze

Vanof 20.00 uur begeent dan’n Kreenkoamnd en geet Willem van Heek op ’n proatstool zitten. Willem, noazaat van de fabrikaantenfemilie Van Heek, wont op ’t Hoge Bokel, is aait boer wes en hef doar ok ne hooltzageriej. Willem vertealt in mooi Twents oaver de geschiedenis en ’t ontstoan van de textiel in Eanske en de vergoane wereld van al dee fabrikaantenfemilies. Met hölp van antekeningen van zien va, Arnold van Heek, hef hee ’n book ‘meer as ’n plezearig leaven’ in 2004 oetgeven. Tehope met de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker is in meert 2022 ne heroetgave tot staand kömmen, anvuld met mooie foto’s en nieje verhalen. ’t Book is te koop biej de SHSEL vuur €15,50. Et beloaft nen mooien oamnd te wörden, mis et nich en schrief et dreks op. Zoas gebroekelijk hebt de leden vriejgaank den oamnd. Introducees en elk 2e of 3e lid oet één gezin betaalt € 7,50,- p.p. en doar zit dan ne kom koffie en één drankje biej in.
Namens het bestuur, Alie van der Veer, secretaris KTS

zoaterdag, 13 janewari 2024: de traaditionele Niej-joarsvisite  biej de Zeumnsteern in Eule, Hoksebargerstroate 123, 7554 PA gemeente Hengel.. Iej möt oe doar wa efkes vuur opgeven. 

Vanof 14.30 uur steet de koffie kloar met iets lekkers en goa’w mekaar ’t niej-joar ofwinnen en vuural ok ’n luk biej-kuiern! Noa ’t wilkumstproätje van één van de bestuursleden kö’w tehope et glas heffen op ’n good Kreenkjoar en’ vrearig en gezoond 2024. Doarnoa hopt wiej tehope op ’n geneuglijk middagprogramma met sprekker Marcus Voorhuis den in ’t Twents vertealt oaver zien book: De affaire Baselsteyn.

Heanigan is’t tied um te etten en goat wiej tehope an’ stamppot; zee hebt wal dree soorten kloar zat, eagen kokkeriej zoonder flantuten. De kosten vuur dizze visiet bunt € 18,00 vuur leden en vuur nich leden € 24,00. Opgeven betekent betalen, ok a’j nich komt, alle bodschoppen bunt koch en’ kok hef rekkening met oons hoolden. ’t Kan den meddag kontant betaald worden biej ’n penningmeaster of met pin betaald worden. Biej de Zeumnsteern möt ze wal weten hoovöl ribkes zee vuur oons möt broaden, doarum, a’j met wilt etten, doot oons bod vuur 8 janewari en mail noar: alievanderveer.43@gmail.com of bel 06-13010615. Loat ok wetten of da’j ’n dieet hebt, doar wördt rekkening met hoalden!’t Bestuur van ’n Kreenk weanst oeleu ’n heel good en gezoond 2024 en völ geluk in ’n tuk!

Woendag, 22 november, kreenkoamnd biej 't Hoogspel met nen lezing.


Zoaterdag 14 oktober, van 13.45 tot 17.00 uur, zal in Assen het veerde Nedersaksisch symposium plaatsvinden. Alleman kan zich hierveur opgeven. Bekiek de oetgebreide ankondiging op de homepagina.


14, 15, 16, 17 en 21, 22, 23, 24 september 2023,
openlucht theaterspektakel op meerdere lokaties in Beckun. 'n petret van pestoor Osse, den de vurige eeuw doar pestoor was.


Zoaterdag, 16 september2023,
kreenkoamnd biej 't Hoogspel met de band 'Neet Zuuver"oet Eanter


7, 8, 11, 14 en 15 juli 2023,
Openluchtspel in 't Teesinkbos in Bokel deur De Vriendschap. Info: www.devriendschap.com


Zundag, 2 juli 2023,
Twents Songfestival in Oatmössche um 14.00 uur. Ok aktiviteiten veur de keender. Meer info: www.twentssongfestival.nl


Zundag, 25 juni 2023, 
ne hagepreake um 12.00 uur, kearkdienst in 't Nedersaksisch op 't kasteelterrein van Landgoed Schuilenburg in Hellendoorn


Zoaterdag, 24 juni 2023, Zunnewendefestival
op Landgoed Schuilenburg in Hellendoorn, 'n heeln dag is t'er van alns te doon vanof 14.30 uur tot noa middernacht. Kiek wieder op www.zunnewendefestival.nl


Doonderdag, 30 meart 2023: JOARVERGADERING VAN 'N KREENK in 't Koetshoes in Riessen.


Woensdag, 1 meart 2023:
Finale Schriefwedstried en priesoetreiking Keenderbeukske biej et pannenkokenhoes Le Pompidou ana de Wesselerweg 13/15 in Eanske.

Zoaterdag, 14 januari 2023: 14.30 uur  Niejjoarsvisiet KTS biej de Zeumnsteern in Eule.

2022

Doonderdag, 24 november: Kreenkoamnd biej 't Hoogspel met vuurdracht van Bert Wolbert.

Vriejdag, 14 oktober 2022.
13.30 uur. Wearkbiejeenkomst 'verhalen schrieven' in Riessen in 't Twentehoes. Ok schrievers oet 'n Achterhook bunt welkom. Loat 't in ieder geval effen weten a'j metdoot: alievanderveer43@gmail.com.

Zoaterdag, 8 oktober 2022: Finale van de dichtwedstried van 't poëziefestein in Gelster.

Zoaterdag, 8 oktober 2022: 10.30 uur Met taal op 'n trad en völ te beleaven in Buurse.
Start biej de Hanenbulten in Buurse. Bekiekt de oetneudiging hiervuur in 'n Bodbreef.

Doonderdag, 6 oktober 2022  10.30 uur. Vuurdrach 'op de koffie' van Sietze Steinvoorte oaver 't weark van Willem Wilmink. Meer wetten of oe opgeven kan biej Sietze Steinvoorde: s.steinvoorte@hccnet.nl

30 september, 1, 14 en 15 oktober 2022: steen vuur steen.
Vuurstellingen in Het Punt te Vroomshoop m.m.v. Thea Kroeze. Kaarten à € 18,50 biej info@levendvroomshoop.nl of telefonisch biej 'n secretaris Klaas Dragt: 0546 642191.

Kreenkoamnd: Optreden 22 september 2022

Wiej neugt de leden van’ Kreenk geern oet veur nen Kreenkoamnd met et optreden van Gery Groot Zwaaftink. Hee kump oet Vorden en is nen echten Troubadour. Hee zeenk met völ plezeer ziene zölf schreven leedjes en vertealt prachtige verhalen in et Achterhooks. Wiej hebt ’m ’n zetje leden tröffen biej erve Kots in Lievelde en vroagd of hee wal ’n moal noar Twente wol kommen vuur ’n optreden en dat wol hee gelukkig wal. Met de letste joarvergaderin zol hee kommen, mar mos zich ofmealden umdat hee Corona har en noe is et zo wied en kan hee biej ’n Kreenk optreden!
Kiek op www.gerygrootzwaaftink.nl en loat oe verrassen.

Ok op den oavend net vuur de pauze kö’w Peter Schavemaker temeute zeen, den oons zien book oaver Henny Everts wil loaten zeen en doar ok a et één en aander oawer geet vertellen. De leden könt ok a vust inschrieven vuur de ledenpries van € 20,-.

Et begeent um 20.00 uur en zoas gebroekelijk steet vanof 19.30 uur de koffie kloar biej café | Restaurant ’t Hoogspel, Bornsestraat 1 in Ambt Dealdn.
Zoas gebroekelijk könt oonze leden der vuur niks in en betaalt aanderen € 5,- p.p.

Zundag 26 juni: Twents Songfestival in 't Openluchtmuseum in Oatmöske.
Platproaten is as thoeskommen, mear 'n leedje brengt de bosschop nog better oawer! Metdoon met 't Twents Songfestival gef oe ne kaans. Zundag 26 juni is 't zoowied, mear dan mö'j oe noe wa inschrieven! DOARUM: GEWOON METDOON!!!!

Vriejdag 24 juni: Zunnewende Festival op Landgoed Schuilenburg in Heldern

18 juni: met taal op 'n trad op Oagel en Oatmöske an.
um 14.00 uur begin biej Erve Broam an de Nijenkampsweg 4 in Oagel. Opgeven via mail biej avanderveer@kreenk.nl vuur 1 juni. As dat nich lukt, kö'j bellen noar 0613010615.

Vriejdag 20 mei: Oetreiken Twentse Taalpries biej 't Kulturhus in Boorn, 20.00 uur.
Nen mooien culturelen oamnd met 'n muzikaal optreden en vuurdracht in 't Nedersaksisch van bekeande Twentse artiesten. Nich te vergetten dat 't geet um deegene dee zich joarenlaank hef inzat vuur 't Twents.

Dialectdeenst zundag 15 mei a.s. um 10.00 uur in de keark in Ossel (Usselo)

In de keark in Ossel bunt ze verdan goan met dialectdeensten woaras domoals ’n Kreenk met op is hoolden.
Doarum hooldt ze in de Osselerkeark nen dialectdeenst in de ‘moodersproak’.
’t Kearkbestuur hef  noe an ’n Kreenk vroagd um de leu hier bod oaver te doon.
Domnee Hans Hinkamp oet Lichtenvoorde gung al eerder vuur in Ossel, mar in meert was hee nich beschikboar. Hee kump noe op zundag 15 mei en ok zundag 4 september. Hee versteet de keuns um de verhalen oet ’n biebel kortbiej te brengen, “rech too, rech an”, met vuurbeelden oet ’t dagelijks leaven. 
Twents, doar is niks mis met!

Zoaterdag 23 april 2022:
Feestoamnd  t.g.v. 't 46 joarig bestoan van 'n Kreenk biej 't Hoogspel, met 't Brook Duo. Duur corona steeds oetsteald. 't Brook Duo presenteert de theatertour "Botterveugelkes" in 't Maarkels plat.
Vanof 19.30 uur steet de koffie kloar. Vuur leden gratis. Nich-leden betaalt € 10,-- p.p.

woensdag 30 meert:
Joarvergadering van 'n Kreenk biej 't Hoogspel, 19.00 - 19.50 uur,
um 20.00 uur: gezelligen Kreenkoamnd met 't optreden van Gery Groot Zwaaftink. Hee kump oet Vorden en is nen echten trouadour met verhalen en zölf schreven leedjes in 't Achterhooks.

19 en 26 februari:
Niejjoarsvistite biej Rest. Zeumsteern in Eule. Beide middage vanof 14.30 uur.

2021

Zoaterdag 14 augustus

KREENKMIDDAG in Boorn en Hertme, de oetneudiging en meer doaroaver steet in niejsten Bodbreef. 't Begeent um 14.30 biej café Bos

Doonderdag 16 september
JOARVERGADERING EN KREEENKOAMND biej 't Hoogspel in Ambt Deeldn. 't Begeent um 19.00 uur.

Vriejdag 1 oktober
"INTERNAATIONALE STREEKTAAL CONFERENTIE" in Oldnzel. Thema is: 'streektaal op de werkvloer'.

Zoaterdag 9 oktober
POEZIEWEDSTRIED IN GELSELAAR. Tot 15 september he'j alle tied um oene dicteriej op pepier te zetten. Ne prima geleagenhead met te doon an dit traditionele festijn in Gelselaar. Meer hietoaver tref iej an in 'n vuurjoarsbodbreef of op www.appeldag.blogspot.com

Doonderdag 21 oktober
Boer Jan keump vertellen oawer ziene avonturem "Robinson" en ok ziene vrouw Ineke hef doar heel wat oawer te vertellen. um 20.00 uur biej 't Hoogspel, um 19.30 uur is de koffie kloar.

Zoaterdag 20 november
FINALE SCHRIEFWESTRIED 'EN NOE VEDAN'met veurleazen van de meujste stukke en de priesoetreiking. In de Johanneskerk en 't Kulturhus in Twekkel an de Twekkelerweg 110.
't Begeent um 14.00 uur, de oetneudiging steet in 'n lesten Bodbreef.

Zoaterdag 27 november
FEESTOAMND TER ERE VAN 'T 45 JOARIG BESTOAN VAN 'N KREENK. Vanof 20.00 uur biej 't Hoogspel. De oeneudeging steet ok in 'n lesten Bodbreef. 'n Oamnd wördt verzoargd duur Gert Jan Oplaat met zienen theatertour.

Zoaterdag 8 januari 2022
NIEJOARSVISITE BIEJ REST. DE ZEUMNSTEERN IM EULE (15 jan. voor in optie)

Vuur alle activiteien bu'w ofhaankelijk van de regels roond 'n Corona!!!!

De Twentse Landdag is oet-esteld noar 18 september 2022.Meert is biej RTV Oost 'Dialectmoand'. Ne moand waarin wiej de streektaal en streekcultuur extra völ andacht geeft. Op Radio Oost heur iej de meujste dialectleedjes en wördt der lessen geven oaver ‘t dialect, de geschiedenis en de streekgerechten van de preveensie. Der is wisse nog ‘onmeunig’ völ te leren oaver oonze Streektaal. De dialectmoand sloete wiej of met ne live tv-show inclusief ‘n Kwis ‘Wies Oaveriessel’ op zoaterdag 27 meert 2019.

Wek 1: wek van ’t dialect of Streektaal
Wie trapt Meert Dialectmoand of met de wek van ‘t dialect. Geleerden van de Iessel-academie test of oonze luusteraars en radiopresentatoren bekeand bunt met de streektaal. In Goei’nmorn Oaveriessel kö’j alle dage um kwart oaver elf ‘n lesje dialect voalgen. Iedern dag geet ’t oaver ’n aander dialect oet oonze preveensie. Op zoaterdag en zundag wördt lessen geven in Ziezo Zoaterdag en de Oosttribune.

Wek 2: de (streek)geschiedenis van Oaveriessel
In de tweede wek duukt wiej in de rieke streekgeschiedenis van Oaveriessel. Elken dag um kwart oaver elf vertealt Vincent Robijn van de Iesselacademie ‘n spannend streekverhaal of sage in Goei’nmorn Oaveriessel. Doarbiej kö’j oondermeer deanken an dee non dee biej Singraven inmetseld was of an ‘t Mirakel van Heldern. Woarum wördt dat verhaal nog aait verteald? Zol ’t dan toch woar wean?

Wek 3: streekgerechten
In wek dree van Meert Dialectmoand proat wiej oaver ‘n Oaveriesselsen pot.
Elken dag goa’w op zeuk noar ‘n bekeand streekgerecht uit Oaveriessel zoals kruudmoes en balkenbriej. In Goei’nmorn Oaveriessel wördt ‘t gerecht preufd. Recepte van dee gerechten kö’j veenden op rtvoost.nl.

Week 4: dialectquiz ‘Wies Oaveriessel’
De hele moand leer iej van alns oaver ‘t dialect biej RTV Oost. In de letste wek wördt dizze kennis test in ‘n zogehetten dialectkwis ‘Wies Oaveriessel’ in ne live tv-show. Doaroaver later meer. In Goei’nmorn Oaveriessel en op Instagram wördt van 22 tot en met 26 meert elken dag vief kwisvroagen spöld oaver oonderwearpen dee ‘j hebt heurd en zeen in de dialectmoand. Ok op de radio kö’j leuke prieze winnen.

Dialect Top 15 - Op Radio Oost heur iej in meert de meujste dialectplaten vuurbiej kommen. In een speciale Spotify lijst könt leu zölf eure favoriete dialectmuziek derbiej doon. Op zundag 28 meert wördt ofslötten met de top 15 in ‘t radioprogramma de Oosttribune met Paul Schabbink. En wil iej nog meer dialectmuziek? Luuster dan noar oonzen internetzender AllesPlat.nl met allenig muziek in de streektaal.

Online en Expeditie Oost Op oonze social media-kanalen doot wiej ne wedstried um tehope dat ene woord te veenden woarvan iej aait dachen dat ‘t ‘gewoon Hollaands’ was, tot da’j vernemt dat nums boeten oonze preveensiegreanze ‘t broekt. Ok Expeditie Oost döt de hele moand met an Meert Dialectmoand.

Maand van de Streektaal: ‘A’j plat könt proat’n, mö’j ’t nig loat’n

ENSCHEDE - De aanbieding van het dialecttijdschrift De Wiesneus aan Twentecoach Ron Jans vormde de aftrap van de jaarlijkse Maand van de Streektaal. Adrie Hemmink (44) van het Twentehoes verheugt zich vooral op de eerste vergadering van de Provinciale Staten in het Nedersaksisch. A’j plat könt proat’n, mö’j ’t nit loat’n.

zundag 21 maart 2021 um 19.00 uur: Kerkdienst in de Twentse streektaal - Ontmoetingskerk Rijssen

In het kader van ‘meert dialectmoand’ wödt op zundagaovnd 21 meert um 19.00 uur 'n digitaal te volgen dialectdienst op-enommen en oet-ezönden vanoet de Ontmoetingskerk (Gereformeerd/PKN) in Riessen. Het thema is: ‘Nen nieje lente’. Vuurrganger in dizze dienst is ds. K. (Klaas) van der Kamp oet Kampen. Duur de coronabeperkingen kan d'r dit joar helaas gin medewerking wörden verleend duur het -an de Ontmoetingskerk verbunden- gelegenheidskoor ‘Lofleed’. Zo möglik zingt het kwartet ‘MetnVeern’. Als ‘MetnVeern’ door de coronamaatregelen nich mag zingen, dan wödt de zang ook digitaal verzörgd. Alman (den belangstelling hef vuur de Tweantse toal) wördt van harte neugt om dizze dienst te volgen via Kerkdienstgemist.nl/overijssel/rijssen/ontmoetingskerkrijssen. Commissie Dialectdienst Ontmoetingskerk; Wim Markvoort, Geertje Roelofs en Herman Broeze. Vuurr meer informatie oaver de dienst: Herman Broeze, tel. 06-12536781 / broezeherman@gmail.comZeer vereerde leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak

Op 21 november 2020 bestun 'n Kreenk 45 joar en zol d'r 'n jubileumbook vol verhalen en gedichten presenteerd wörden. Echter, duur de Coronaregels is t'r niks van al die feestelijkheden duurgoan. 
Wiej hebt van oonze schrievers  mooie verhalen en gedichten kregen en de jury hef ’t nich makkelijk hat um oet te zeuken wel der met de eer geet strieken . 

’t Spit oons merakels, mar duur de niejste Coronaregels hebt wiej alns mötten oetstellen, zowel de presentaasie in de Johanneskeark as ok oonzen feestoamnd, den zol wödden hooln op 28 november biej ’t Hoogspel.

Token joar hopt wiej de schaa in te halen en der nen gloepends mooien schrieversmiddag van te maken. Leu dee eur verhaal of gedicht majt vuurleazen kriegt doar op tied bod oaver.
En den mooien feestoamnd hooldt wiej ok tegoo, want wat in ’t vat zit…….., iej weet ’t wal!

Wiej doot oons best um de beuke nog vuur de feestdage roond te (loaten) brengen. 

Goodgoan,
bestuur van ‘n Kreenk

ATTENTIE...........ATTENTIE...........

De joarvergadering van 'n Kreenk op deensdag 29 september is of-elast!!!!!!!!!!!!!!!!

Duur de coronamaatregelen kan de vergadering en 'n kreenkoamnd nig duurgoan!!!!!!   

                                       

Zoaterdag 21 november 2020: 45-joarig bestoan van 'n Kreenk met 's middags de finale van de schriefwedstried in de Johanneskeark in Twekkel.  (of-elast!)                                                                                             

Zoaterdag 28 november 2020 's oamnds nen feestoamnd bie 't Hoogspel  met de theatertrour van 't Brook Duo. (of-elast!)                                                                                                                                       

Zoaterdag 9 januari 2021: Niej-joarsvisiet biej de Zeumnsteern in Eule                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                         

Deensdag 1 september 2020:  inleaveren van kopij vuur de schriefwedstried t.g.v. 't 45-joarig bestoan van 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak.   

               

Zoaterdag 11 januari 2020:   Niej-joarsvisite van 'n Kreenk iej de Zeumnsteern in Eule. Vanof 15.00 uur steet de koffie kloar.                                                                                                                                        

Zoaterdag 21 december 2019:  Kerstnachtdienst in de streektaal in Lettele.  um 19.00 uur is de keark los en um 19.30 uur begint de dienst.                                                                                                                    

Zoaterdag 30 november 2019: Gewoon Aans döt eure première van "kiekoet" in theater de Reggehof in Goor.                                                                                                                      

Vriejdag 22 november 2019:  Tweeduuster met Jan Riesewijk met 't programma "in de tied' spölt in de Kappen in Hoksebargen.                                                                                                                           

Woensdag 20 november 2019: Kreenkoamnd met preuveriej. 20.00 uur biej 't Hoogspel                                                                                                                                                                   

Zoaterdag 12 oktober 2019:  Museumnacht in de Museumfabriek en het Rijksmuseum van 19.00-00.00 uur                                                                                                                                                        Zoaterdag 28 september  2019 en

Zundag 29 september 2019:  Noaberdagen biej Erve Kots in Lievelde met (muziek)optrendens, activiteiten en wieter van alns en nog wat te doon.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Donderdag 19 september 2019: 19.30 uur: Ledenvergadering van 'n Kreenk i.v.m. 

                           oftreden Joop Weber
                           20.00 t/m 22.00 uur: Kreenkoamnd met ne vuurdracht van
                           Tineke van Buren 
biej 't Hoogspel in Deeldn. 

                                                                                                                                                             

5 en 6 september 2019Theaterspektakel bij Museumboerderij de Wendezoele.

In het kader van de Wendezoeledagen van 4 t/m 8 september wordt op 5 en 6 september  door het theatergezelschap ‘De Reizigers’  een toneelstuk opgevoerd dat niet alleen uitstekend past bij de museumboerderij, maar ook verschillende locaties op de Wendezoele als decor zal gebruiken. De titel van het theaterspektakel is: Van Boekweit boer tot drone piloot.                                                                       

Zundag 1 september 2019: GROTEN VERKOOP VAN BEUKE IN 'T TWENTEHOES IN HENGEL,

dit moal tehope met de Bibliotheek i.v.m. eur honderdjoarig bestoan. 


Kiek biej "Helpen onthoolden" vuur meer informatie                                                                             

zondag 18 augustus 2019: Folklorefestival bij de Wendezoele                                                                                

zaterdag 3 augustus 2019: Akkers bewerken met paard bij de Wendezoele

Wanneer de oogst is binnengehaald, zal  de boer het stoppelland ploegen op traditionele wijze met twee trekpaarden voor de ploeg. De werkzaamheden worden verricht met een speciale stoppelploeg.
Komt genieten van dit mooie tafereel dat niet alledaags meer is.
Deze activiteit is afhankelijk van het weer. Raadpleeg bij twijfel de site www.wendezoele.nl.

31 juli t/m 4 augustus 2019: Honing en bijen in de Wendezoele.

Bijen zijn onmisbare schakels in de natuur. Op de Wendezoele zijn bijenvolken aanwezig. Imkers vertellen met  passie alles over bijen.
Een bijzondere activiteit is het slingeren van de honing. In dit geval de zomerhoning. Onze imker kan er veel over vertellen.
De honing is te koop!
Dit programmaonderdeel staat wel onder voorbehoud geprogrammeerd. Wij kunnen de natuur niet dwingen. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de website www.wendezoele.nl                                                                                                                           

24 juli t/m 28 juli 2019: oogstfeest Wendezoele

Bij goed weer wordt gestart met het oogsten van de granen op traditionele wijze. Het graan wordt vervolgens in schoven op het land gezet.

Op de Wendezoele groeit graan dat men tegenwoordig bijna niet meer ziet in het Twentse landschap nl. gerst, spelt, tarwe, haver en rogge. Bij goed weer, zal op woensdag 24 juli gestart worden met de oogst van de granen. Er wordt wisselend gebruik gemaakt van authentieke maaimachines en handmatig maaien. Het gemaaide  graan wordt in schoven opgezet op het land. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht die de oude werkmethoden nog beheersen.Het geheel is natuurlijk een prachtig schouwspel, waarbij de maaiers en bindsters in traditionele kleding aan het werk zijn. 
De oogstweek staat onder voorbehoud gepland. De oogstweek is afhankelijk van de weersgesteldheid. De website van de Wendezoele geeft de meest actuele informatie.                                                                                                                                                                                                                                                   

5, 6, 9, 12 en 13 juli 2019: Toneelvereniging "De Vriendschap"

spölt 'met mekaar vuur mekaar', 'n openluchtspel in 't Twents in 't Teesinkbos in Bokel (www.devriendschap.com)

Zundag 30 juni 2019:  Tweede Twentse Songfestival, Openluchtmuseum Oatmöske(www.twentssongfestival.nl).   

Vriejdag 28 juni 2019: Beukeverkoop van 13.30 - 16.30 in 't Twentehoes. Komt d'r is 'n keer achterhen kieken. Zoln wiej as vriewilligers wal leuk vinden. 

                                                                                                          

Zaterdag 22 juni wordt  voor het eerst de dag van Nieuwerwetse Ambachten gehouden bij de Wendezoele. Het is  een nieuwe activiteit met veel verrassende belevenissen.
Deze dag is speciaal voor alle jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom. Er zijn veel demonstraties, maar je mag zelf ook actief deelnemen aan moderne ontwikkelingen.
Zo zijn er drones om zelf te besturen, is er een escape room, kun je zelf 3-D printen, verken je de wereld door een Virtual reality bril en  ga je digitaal kleiduivenschieten. Maar er is nog veel meer!
Kortom een dag met volop nieuwe ontwikkelingen die je niet mag missen.!
Zaterdag 22 juni van 10.00-16.00 uur.                                                                                                             

Vriejdag 21 juni 2019:  16.00 t/m 0.30 uur: 13e Zunnewendefestival in Heldern, landgoed Schuilenburg (www.zunnewende.nl)                                                                                                                             

5 juni t/m 21 juli 2019: Hanna van Hendrik, theaterspektakel op vliegveld Twenthe.

Als de wereld in Twente verandert.  Met Johanna ter Steege, Huub Stapel en vele anderen.
Tickets en info via hannavanhendrik.nl

Vriejdag 31 mei 2019 14.00 t/m 16.30 uur: bokenmarkt in 't Twentehoes, nöast de Openbare Bibliotheek in Hengel, beuke in de streektaal en meer schriefweark

Zaterdag 11 mei 2019: Boerenbrulfte en jubileumfeest biej de Wendezoele 

Ter ere van 't 25-joarig bestoan van Museumboerderij Wendezoele is t'er s oavnds nen traditionelen boerenbrulfte (www.wendezoele.nl)                                                                                                               

Vriejdag 26 april 2019 14.00 t/m 16.30 uur: bokenmarkt in 't Twentehoes, nöast de Openbare Bibliotheek in Hengel, beuke in de streektaal en meer schriefweark