Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Bodbreef

Redactie Bodbreef: 
Alie van der Veer (eindredactie)
avanderveer@kreenk.nl 

Op disse pagina veen iej zogeheten 'snippets': stukskes tekst oet de niejste Bodbreef, dee at oew dudelijk maakt wat vuur prachtige inhoold de Bodbrewe hebt. A-j noa het leazen van disse snippets gleujneg niejsgierig zeent ewörden noar de volledige inhoold van det froaje blad, steurt dan een e-mail en het keump terechte.      

Nog gen lid of abonnee van 'n Kreenk? Anmelden kan aait biej oons, reageert eamn op dit bericht, dan krie'j bod wierum.

't Zommernummer van 'n Bodbreef is oet.!!

Enkele artiekels oet dissen Bodbreef:

Bälleken trappen
Joa, dat trapt wel lekker vot met ’n bal teggen de bleende muur van de schole. ’n Bal kump zo mooi wierum. Jammer dat der gin aandere keender bint, noe mö’k ’t allenig doon. Mer ja, ’t weer is good, ’n bal is hard en ik heb der echt zin in. Toch wal mooi zo’n zoaterdagmirrag op ’t spölplein. En a’j  neggen joar bint he’j  alle tied van de wearld. Ik hoof nargens an te deanken, dat doot miene oale leu wel vuur miej en ik kan doon wa’k wil.  Verduld, doar geet ’n bal ’t platte dak op. Wat noe?  Ginds bie’j de boetenduur kaan’k der zo opklimmen. Dan pak ik ’n bal wal wier en dan kaan’k wier verdan.

Zo, noe bin’k op ’t dak. Doar ligt ’n bal wal en wat is dat doar op ’n raand van ’t dak? ’t Lik wel ’n voggelnust. Joa, dat is’t ok en der ligt eier in. Eaven kieken. Ik möt der wal kotterbiej kommen. Joa, der ligt veer eier in.

Mer wat gebeurt der noe? Ik lig op de groond in ’n hof miln in ’t schoolgebouw. Ik schruk miej lam van den voggel den der zo an kwam vlegen. En noe lig ik hier! Mienen poot döt zo zeer. Kan’k der nog op stoan? ’t Geet net, mer ’t döt unmeundig zeer. Hoo kom ik hier wier oet? Gin duur en veanster is der lös, allens is op slot. Gods-krimmel-en-gin-ean-nog-an-too, wat döt miej den poot zeer. Hoo kom’k hier oet. Ik wil noar mien moo! ............................
Sietze Steinvoorte

’n Toon maakt de meziek XX – Van Laar

Non-meziek: Pille van Laar kon d’r wat met!

Biej non-meziek deenk ik an nen bulte lewaai, vals, gin touw an vast te knuppen, en ’t eindigen met gebedel veur ’n paar teerstuwer. Veur de supermarkt he’j ze soms ok zitten. Ze wödt ebrach met nen groten limousine en ze koomt argens wied achter ’t oostblok vot. In Almelo is ’t almoal begunnen: met Willem ‘Pille’ van Laar (1922-1993). Zo puur ‘Almelo’ as ’t mer kan; net as Gait Sparro, Ilse de Lange, Herman Finkers en Wubbo Ockels.

Van Laar was ’n enigen echen ‘Koperen Ko’. Hee mos ’t hemmen van zien gedreai  en gerammel. Muzekaal stelden ’t almoal niks veur. A’k em in de stad zag, dan was d’r gin bewondering veur ziene meziek. Doar letten ik gineens op, hee zölf volgens miej nog ’t meenste. ’t Gung allenig um de gedaante, um ’t veurkommen: witte oweral, witte gympen d’r oonder, nen koppern peuntmuts met bellen (woar is den trouwens e-blewen?), trekzak veur ’n boek en op de rugge nen groten trom en bekkens, dee met beaide veuten, woar mangs ok nog bellen an zatten, deur em wödden bedeend. Zo noe en dan dreaiden hee in ’t roond met zien hele instrumentarium, en dan heul ik mien herte vast. .....................
Erik Hütte

’n Wierzeen bij de kassa van AH (woar gebuurd)

Hee, hallo Merie. Wo he’j ’t der met? Ik heb oe nen helen zet nich zeen. 
Dat kan wa kloppen, Betsie. Ik heb ’n paar wek in hoes ezötten met nen snoeten as de landkaart van Luxemburg. 
Woarum dan toch, wat is ter dan toch gebuurd?
Dat zak oe vertellen. Ik bin seens ’n paar moand op de oalderensport samen met ’n stel aandere vrouwleu. Ik bin wa zowat ’n oaldsten doar, mear nog lange nich ’n stiefsten. Wiej bint met ’n groepje van ’n stuk of twaalf dames. Elken moandagmorn beule wiej oons ’n uur of op allerlei apperaten tötda’j de tong op ’t dearde knoopsgat hebt hangen. ’t Zweet das gosket oe langs ’t lief. Heb iej trouwens drokte? He’j efkes tied? Dan goa’w efkes noar ’t koffiepleintje doar achteran biej de Jumbo. Dan kan’k oe ’t hele verhaal oet de deuke doon. Dan dreenke wiej te hope ’n lekker cappucino’tje zo a’w wa vaker doan hebt. Joa, dat doo’w. Geneuglijk. .............

Elly Romanyk

Nen goeien noaber is better dan nen kameröad wied vot
Of is ’n titel van dit verhaal nich himmoal noar woarhead, zoas ’t bekeande sprekwoord zeg? In de joaren da’k as bosjager Riessen onveilig of veilig maken (’t is mar net van wat vunne kaant iej ’t bekiekt) heb wiej tientallen keren mötten bemiddeln in burenruzies.

Op ’n moal kwam nen gloepends helligen kearl zich beklagen op de kazerne oaver zien buurman. “Moj toch es kieken, dat is toch gin meneer van doon.” Hee troonden miej noar boeten, woaras zien auto stun. Van de vuurkaant tot an de achterkaant van ’n auto zat nen depen kras dee tot op ’t metaal zichtboar was. Noada’k de schaa har bekekken en ne angifte wol opnemmen, vertöl hee miej ’t verhaal dat hee ’t an ’n stok har met zienen buurman. Stöadig wörden der oaver en wier scholden en maken zee mekaa oet vuur rotte vis. Hee verdachen zienen buurman dervan dat hee dizzen kras har veroorzaakt.............
Ben Plomp

75 joar later
Het was wat, biej oons in ’t hoes, in ’n oorlog. De moor leer in ’t zekenhoes in Amsterdam. De vaar was skoolmeister en hee was drok met de skool, de noaberskop en de hoeshölding met dree kleane keender, woarvan ik ’n jungsten was. De skool was vorderd duur de Duutsers. Biej oons har nen Hauptmann de mooie kamer innommen en op nen sloapkamer huusden zienen oppasser Neuenbaumer,  nen jong van net 17 joar, hoast nog ’n keend. Beppe ( Freesk vuur opoe of grommoo) prebeerden de hoeshölding ’n betje gengs te hoalden, meer zee was a oald en kon nich aalns meer zo good as vrogger. En dan kreeg Beppe nog hulp van Triene, een wichke van ’n joar of 16, 17.

Triene kwam oet ne grote boerenfamilie, wied hen, achter in ’t veld. De pestoor har heer oaleleu anzeg, dat ’t good was, at er völ keender zollen kommen en dat lukken aardig. Ik mean, at ’t er oeteandelijk 12 of 13 wadden. ’t Boerderiejken  stealden nich völ vuur, de vaar meus doarbiej daagns hen wearken in ’t febriek en ’s oavends ’n luk knooien um ’t hoes met de oaldste keender um de familie an ’t etten te hoalen. ’t Was aarmood en a’j ’t miej vroagt, hadden ze gen neagel um ’t gat te krabben..............
Jaap de Boer

Het Nieje Normaal 
A’j deankt an Normaal, dan deank iej an :

Höken, daldeeien, en nen hoop kabaal,

Mar deur Corona he’w noe ’t nieje  normaal,

Ofstaand hoolden, thoes blieven, meer is der nit van!

Ne haand, ne knuffel, nen kus, zoas het vrogger was,

Is noe: aanderhalven meter, moondkapje, plexiglas!

 

Oaver ne pandemie of lock-down had ’t gin meens ooit had,

De welvaart en economie greuiden ieder joar volgens plan,

Mar toen kwam ineens ’t virus oet China op oons an,

En noe zit de leu thoes en de economie op zien gat!

Der koomp ginne haand, ne knuffel, nen kus meer an te pas,

Het is noe: aanderhalven meter, moondkapje, plexiglas.

 

Veur leu met grieze heure, en ’n gestel nit al te bes:

“Blief binnen de pöste, achter oene egen deur,

Waart oe veur  leu met gesnotter of malleur,

Want veur da’j ’t weet, lig iej op IC an de zuurstof-fles!”

Iej kriegt ginne haand of nen vreendeleken arm van den witten jas,

Ze hebt haandschone, moondkapjes, ne spuit, en plexiglas.

..........................
Johan Veneklaas