Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Spelling Twents

DE SPELLING VAN HET TWENTS [heel in het kort]

1. De oetgangen van ‘n woard wördt gewoon voluit schreaven met -en:

   potten, kokken, ropen, drieven en verder: deuzen, hoolten, vearken, sökken, plaanten.

2. Wiej schrieft: oa woar dat mot: proaten, kloar, woar, poal, kammeroad, soldoat, droad (vergelijk Engels: board).

3. De bijzonderen eu-achtige klaank (Frans: œuvre) schrief wiej as öa:

   möalke, kammeröadke, dröadke, nöalerd.

4. De scherpe e (è) schrief wiej as ea: dear, plearen, reagen, stea.   (Frans: misère).

5. De kotte eu-klaank is in’t Twents de ö: hee löp, döl, kökken.

6. De Nederlands oe is in ‘t Twents meesttieds nen o-klank, dan schrief wiej oo:

      koo, hoo, too, gedoo. Ok in de samenstellingen: koomelk, hoodöanig, toometten.

7. Lidwoorden schrief wiej zoa: ’n meanske, nen kearl, het (of ‘t) keend, de vrouw.

8. Samentrekkingen, veural tuske wearkwoorden en persoonlijke veurnaamwoorden, wördt met koppelteken angeavven: he-k (heb ik), doo-j (doe iej), goa-w (goa wie). Ok met bijvoorbeeld ‘n  voegwoard: a-w dat doot (as wiej dat doot). Soms ondoorzichtig: doar wa-w (doar warren wiej). ‘T is vaak better öm ‘t voloet te schrieven.

NB: Elk bijzonder dialect in Twente kan vedan met disse spelling, want de keark, kaark, karke, koarke, kaajke blif in’t midden. Elk hoes of huus hoalt eare eagen veurdeur, vuurduur, vuurdeur of veurduur.