Algemeen Bestuur Agenda Bodbreef Helpen onthoolden Activiteiten Kiekt hier ok es Boeken Archief Kameröa van 'n Kreenk Lid worden?

Spelling Twents

DE SPELLING VAN HET TWENTS [heel in het kort]

1. De oetgänge van ’n woord wördt meesttieds gewoon voloet speld met -en:

Kokken (koken), roepen (rupsen), ropen (roepen), vearken. Mer doarnöast ok: smeicheln, jodeln. En: schrievn, leavn. (Zie Kreenkspelling 2021- concept).

2. Wiej schrieft: oa woar dat möt: proaten, woar, poal, kammeroad, soldoat, droad (vergelijk Engels: board).

3. n Biejzundern eu-achtigen klaank (Frans: œuvre) schrief wiej as öa: möalke, kammeröadke, dröadke, nöalerd.

4. De lange scherpe e (è) schrief wiej as ea: klean, wean, reagen, stea. (Frans: misère).

5. De korte eu-klaank is in et Twents de ö: hee löp, döl, kökken.

6. De Nederlands oe is in et Twents meesttieds nen oo-klaank, dan schrief wiej oo: koo, hoo, too, gedoo. Ok in de samenstellingen: koomelk, hoodöanig, toometten. De lange kleenkerklaanken wördt wieders anpakt zo-as in et Hollaands: moo – moder, meer – meren.

7. Lidweure schrief wiej zoa: ’n keerl, de vrouw, et keend. Nen keerl, ne vrouw, ’n keend.

8. Samentrekkingen, veural tuske wearkweure en persoonlijke veurnaamweure, wördt met apostrophe angeavven: he’k (heb ik), doo’j (door iej), goa’w (goa wie). Ok met beveurbeeld ’n voegwoord: a’w dat doot (as wiej dat doot). Mangs is et better um et voloet te schrieven.

NB: Ealk biejzunder dialect in Twente kan verdan met dizze spelling, want de keark, kaark, karke, koarke, kaaike blif in’t midden. Ealk hoes höld ere eagen veurdeur, vuurduur, vuurdeur of veurduur.